Projektové financování nebo poskytování úvěrů a záruk pro obchodní případy, u nichž je úspěšná realizace významným faktorem pro udržení bonity klienta a tím i splacení úvěru bance, patří mezi běžné úvěrové produkty všech významných bank.

Posouzení technické feasibility takových projektů, kontrola smluvního zabezpečení dodávek, monitorování průběhu výstavby, kontrola účelovosti čerpání úvěrových prostředků jsou služby poskytované společností INSPEKTA CZ, kterými jak banky, tak investiční společnosti snižují svá rizika spojená s poskytováním takových úvěrů a realizací projektů.

Možnosti zapojení
kontrolní společnosti


Posouzení technické feasibility případu před zahájením financování zahrnující posouzení:

 • kontraktu
 • pojistných smluv
 • reálnosti harmonogramu
 • reálnosti cenové kalkulace
 • projektové přípravy
 • smluvního zabezpečení (procurement)
 • materiálového zabezpečení a zajištění zdrojů

 

Periodické kontroly během realizace kontraktu zahrnující:

 • prověřování účelovosti čerpání úvěrových prostředků a vkládání ekvity dlužníka
 • kontrola průběhu výroby/výstavby
 • sledování dodržování rozpočtu a harmonogramu
 • kontrola rozpracovanosti významných subdodávek
 • monitoring negativních vlivů
 • reporting bance


Oblasti užití

Financování projektů
a investičních celků

stavebnictví
energetické
petrochemické
strojítenské

Financování významných
subdodávek projektů

 

Telefon

+420 731 611 875
+420 603 728 572

E-mail

bernat@inspektacz.eu
vrkocova@inspektacz.eu

Facebook

www.facebook.com