Kdo jsme

INSPEKTA CZ je česká nezávislá kontrolní společnost založená v roce 2013. Know-How INSPEKTY CZ zahrnuje zejména kontroly dodávek komodit a zboží napříč všemi průmyslovými odvětvími od zemědělských produktů, potravin, hnojiv, textilních výrobků, sklářských výrobků a obuvi přes suroviny, hutní výrobky a zařízení až po inženýrský dohled nad realizací projektů, dohled nad účelovostí čerpání úvěrů i finanční audity společností.

INSPEKTA CZ má k dispozici specializované týmy manažerů, inspektorů, auditorů a oborových odborníků s dlouholetými zkušenostmi, kteří jsou schopni poskytnout zákazníkovi standardní službu dozorové a kontrolní činnosti, jakož i konzultační a auditní služby. Metodika poskytovaných služeb se řídí příslušnými českými i mezinárodními standardy jako např. ČSN, ISO, EN, ICC, DIN, BS, ASME, ADPI, GAFTA, FOSFA, GMP nebo příslušnými nařízeními EU.

 

    Ing. Roman Bernat, MBA, ředitel společnosti

 

Komu, proč a jak pomáháme

Pojišťovny ani banky se svými standardními produkty a nástroji nenabízejí uspokojivé řešení otázky ochrany obchodních společností ve všech situacích. Pojišťovací společnosti nepojistí zboží proti nedodržení smluvních podmínek, proti vadám způsobeným výrobcem, skrytým vadám a tak dále. Stejně tak nebudou banky vracet peníze kupujícímu z vyplacených akreditivů na základě vzniku finančních škod způsobených nedodržením kontraktu. Pouze kombinace bankovních a pojišťovacích nástrojů společně s nástroji, které poskytuje nezávislá inspekce může být skutečně efektivní způsob snižování obchodních rizik na přijatelné minimum. Zkušení obchodníci po celém světě z výše uvedených důvodů minimalizace rizik svěřují práci dohledu nad dodržováním kontraktních podmínek a ukazatelů specializovaným inspekčním společnostem. Investice do kontroly samotné je zanedbatelná ve srovnání s možnými následky podnikatelských rizik.

Kvalifikovaná a dobře strukturovaná kontrola zboží na klíčových místech (výroba, nakládka, překládka, vykládka) usnadní cestu k hladkému podnikání prostřednictvím:  

  • poskytnutí včasného varování v případech zjištění nesouladu kontraktu s realitou
  • snížení pravděpodobnosti výskytu závad
  • předcházení ztrát způsobených nedodržením termínů dodávek nebo neplněním   harmonogramů
  • eliminace finančních ztrát nebo zvýšených nákladů způsobených nedodržováním smluvních  podmínek
  • doplnění/objasnění odborných znalostí o zboží nebo projektu, kterými zákazník sám nemusí nedisponovat

Co nabízíme

 

Rozsah aktivit Inspekty je široký a může zahrnovat všechny fáze projektů nebo zakázek od hodnocení přípravných a předprodukčních prací, přes inspekci a zkoušení během výroby, před odesláním, během přepravy a po obdržení, až po speciální služby jako je kontrola vhodnosti dopravních prostředků a skladovacích prostorů, laboratorní testování, monitoring, ověřování kvality a množství zboží pro účely bankovní záruky a tak dále.
 

 

Telefon

+420 731 611 875
+420 603 728 572

E-mail

bernat@inspektacz.eu
vrkocova@inspektacz.eu
info@inspektacz.eu

Facebook

www.facebook.com