Komodity jsou mezi tradingovými společnostmi a bankovními domy oblíbené jednak jako obchodní artikl i jako forma zajištění a to díky svým vlastnostem, zejména snadné a relativně stabilní obchodovatelnosti.

Supervizní služby poskytované společností INSPEKTA CZ, patří k tradičním instrumentům, kterými jak banky, tak obchodníci snižují svá rizika spojená poskytováním úvěrů, tak s obchodováním s komoditami.

Možnosti zapojení
kontrolní společností

  • kontrola způsobilosti skladů z hlediska vhodnosti pro dlouhodobé skladování komodity
  • kontrola stavu balení a jeho vhodnosti pro skladování nebo přepravu
  • pravidelné monitorování kvality a množství (inventury) v průběhu skladování v intervalech stanovených bankou + vydání CERTIFIKÁTŮ IDENTITY potvrzujících identitu zboží ke konkrétnímu skladištnímu listu
  • jednorázová kontrola kvality a množství (při příjmu event. vyskladňování) ve skladu + vydání CERTIFIKÁTU KVALITY / CERTIFIKÁTU MNOŽSTVÍ event. jiných dokumentárních dokladů dle dispozic banky nebo klienta 

 

 

 
Oblasti užití

Financování nákupu komodit

obiloviny
olejoviny
luštěniny
bavlna
kovy
paliva
suroviny
potraviny

Zajištění úvěrů zástavou komodit

 


Telefon

+420 731 611 875

E-mail

bernat@inspektacz.eu

Facebook

www.facebook.com